اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

‎متشكريم ریيس جمهور و ریيس اجرایی!

به گزارش افغان خبر،

شما به وعده‌هاى انتخاباتی تان عمل كرده و زمينه كار را ايجاد كرديد.
‎كار به قبركنان…
‎كار به تابوت‌سازان…
‎كار به تولیدكنندگان كفن…
‎كار به رانندگان امبولانس…
‎كار به سنگ‌فروشان تخته‌سنگ قبر…
‎کار به سنگ‌تراشان…
‎كار به شيشه فروشان…
‎كار به كهنه فروشان…
‎كار به آشپزان فاتحه و خيرات…
‎کار به جراحان و ستاژران…

‎آنانى‌كه در كنارتان هستند و همه چيز را براى تان عادى گزارش مى‌دهند، دروغ مى‌گويند. اینجا همه‌چیز برهم خورده است و چهره‌ها خسته‌تر از همیشه!

مردم عام از هر دو شما ناراض اند. هيچ‌كسى اميد برگشت به خانه‌هاى شان‌را ندارد. هيچ‌كسی نمي داند كه فردا چه مصیبتی دامن‌گیر شان است؟ آیا در مسجد می‌میرند؟ در جاده‌ عمومی می‌میرند؟ در محل کارشان می‌‌میرند و یا هم در کدام جنازه یا فاتحه! هيچكس نمي داند در كجا و چگونه كشته خواهد شد

‎در تكسى، شهر و بازار، هر كه نام شما را مى‌شنود، نارضايتى، نفرت و انزجارشان را ابراز مى‌دارند. براى مردم مهم نيست كه روزانه در چند جلسه اشتراك مى‌كنيد، منظورى تقرر چند تن را مى‌دهيد، به چند تن مدال مى‌دهيد و به كدام كشورها سفر مى‌كنيد. آن‌چه مردم توقع دارند، امنيت است و بس!!! رعیت را بيش از اين نیازرده و نااميد نسازید و بالاى بخش هاى امنيتى از معامله كار نگيريد! بلكه كسانى‌را بگماريد كه واقعا موثر اند و از تجربه‌ی نظامى برخوردارند. مى‌دانم كه براى رده‌هاى بالاى مديريت، تخصص كامل لازم نيست ولى بخش نظامى استثنا است و بايد افراد متخصص گماشته شوند نه آنكه سهيم كمپاين‌هاى شما بوده اند.

‎لطفا تمركز خود را از كميسيون تداركات و غيره كميسيون‌ها، روى كميسيون‌هاى امنيتى جلب نماييد. مردم خسته اند و خسته‌تر از همه‌وقت! قبرستان‌ها تا شهرها رسيد و شهرها هم خالی‌تر از هميشه!

یکبار مجسم نمایید که اولاد شما روزی گرون‌گان باشد و به تلفن شما پاسخ گفته نتواند. یکبار مجسم سازید که جنازه‌ی اولاد شما به پشت خانه‌ تان بیاید و ببینید که شناخته نمی‌شود و یا هم اعضای بدن‌اش نا تکمیل است و پارچه‌های گوشت را دفن نمایید. یکبار مجسم سازید که اولاد شما در همین افغانستان به مکتب می‌رود و دلتان تا آمدن‌شان در اضطراب است.

‎متشکریم رییس جمهور و رییس اجرایی! شما در کنار این‌که به مردم وظیفه دادید، به مادران و خواهران این سرزمین گریه و ناله نیز هدیه دادید. شايد اميد داشته باشيد كه باز براى تان راى خواهند داد! ولى هرگز…

من همانند صدها هزار هموطنم از رای خود پشیمانم و‌ حساب‌اش را روز رستاخیز خواهم گرفت!
چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من
‎جواب ناله‌ها و گریه‌ها و های‌های من

نعیم عطارد

مشاهده در منبع اصلی