اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

عکس های خبری روز 6 سنبله 96

به گزارش افغان خبر،

اشرف غنی حکمی را پیرامون رسیدگی به مطالبات هندوها و سیک های ننگرهار امضا کردنماینده هندو ها و سیک ها، به پاس توجه رییس جمهور به اقلیت های مذهبی کشور شمشیری را به وی هدیه دادتنظیم شش قرارداد به ارزش بیشتر از ۶۶۴ میلیون افغانی توسط کمیسیون تدارکات ملیامضای سه قرارداد برق رسانی به چهار ولسوالی ولایت هرایت در حضور غنیدیدار هیات صلیب سرخ جاپان با رییس اجراییدیدار فرمانده نیرو های حمایت قاطع در افغانستان با رییس اجراییدیدار بزرگان و جوانان ولایت پنجشیر با والی بلخهمایش حمایت از ایتلاف نجات ملی در سمنگاناعتراض به اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی در اتريششماری از مهاجران هموطن در یونان توسط پولیس آن کشور بازداشت و زندانی شده اندافتتاح دیوار شهروندی در ارگکد(14)

مشاهده در منبع اصلی