اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 13 اسد , 1399

تاثیر استراتژى جديد امريكا بر سياست داخلى کشور

به گزارش افغان خبر،

با تاسف كه امريكايى ها 17 سال بعد از شهيد مسعود به اين نتيجه رسيدند كه اعمال فشار بالاى پاكستان بعنوان مهد توليد، تمويل، تسليح و تجهيز شبكه هاى تروريستى، عامل موثرى براى نابودى يا تضعيف اين شبكه ها است اما زمانيكه فرمانده مقاومت سال ها قبل در سفرش به دعوت اتحاديه اروپا در مقر آن اتحاديه، جهان را از خطر تروريزم هشدار داد و راه حل آن را وارد نمودن فشار بالاى پاكستان مطرح نمود. جهان در خواب خرگوشى بسر مى برد.

در بعد داخلى و در سال هاى حضور جامعه جهانى كه محافل قبيله گرا با برادر خواندن و يا مخالف سياسى پنداشتن تروريستان مانع نابودى طالبان و القاعده شدند و با سفر هاى متعدد به اسلام آباد بهمكارى نظاميان بدقول و مغرض پاكستانى ساده لوحانه دلخوش نموده بودند. همواره رهروان مقاومت بر اين نكته اصرار داشتند كه پاكستان مامن و پناهگاه امن تروريستان است و بر پاكستان نمي توان اعتماد نمود. ضمنا تاكيد داشتند تا از سياست تضرع و تملق در برابر تروريستان دست برداشته، بر فشار نظامى بر آنان تمركز شود كه تا هنوز كه هنوز است صورت نگرفت.

استراتژى جديد ترامپ كه بدون شك در مشورت با رهبرى تيم تحول و تداوم و اصلاحات و همگرايى تدوين گرديده، به خوبى مى نماياند كه بر ديدگاه هاى ارگ خط بطلان كشيده و بر مواضع واقعبينانه تيم اصلاحات، صحه گذاشته است. اينكه فرازهايى از اين استراتژى بر تحت فشار قراردادن پاكستان، نابودى تروريستان از راه نظامى، شرايط محور بودن اين اقدامات و موارد مرتبط ديگر تاكيد دارد، بازتاب همان مواضع سياسى اي است كه همواره تيم اصلاحات و همگرايى مدعى و منادى آن بوده است.

صدر اعظم خطاب نمودن داكتر عبدالله توسط ترامپ و تاكيد بر نقش قصر سپيدار، نشان از بى اعتبارى ارگ نشينان در معادلات آتيه جامعه جهانى پيرامون قضاياى كشور ما است. به همين دليل است كه بلافاصله بعد از اعلام اين استراتژى، ارگ در موضع انفعالى و غير فعال قرار گرفته، اشرف غنى در اولين واكنش در نشستى با رهبرى دادگاه عالی پيرامون قانون اساسى گفت كه گمارش كادر هاى حقوقى در حكومت وحدت ملى از سايه سياسى بدور و از درصدى ها مبرا است. يعنى صرفا سهم ارگ است و سرور دانش بعنوان سخنگوى ارگ گفت كه شرايط افغانستان براى نظام پارلمانى مساعد نيست. در مقابل ریيس اجرایی در يك اقدام غير منتظره از آمادگى براى مذاكرات بى قيد و شرط با طالبان ياد آور شد و جلسه تيم اصلاحات را با تمام اعضاى تشكيل دهنده آن براى رايزنى و مشورت روى اوضاع جارى كشور و روند تطبيق كامل مفاد توافقنامه حكومت وحدت ملى داير نمود.

منصوری

مشاهده در منبع اصلی