اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

اظهارات تازۀ وزیر خارجۀ پاکستان علیه حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان

به گزارش افغان خبر،
در حالی که به نظر می‌رسد پس از اعلام استراتیژی جدید امریکا پاکستان فشار زیادی را تحمل می‌کند، وزیر خارجۀ آن کشور یک‌بار دیگر به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغان تاخت.
خواجه آصف، وزیر امور خارجۀ پاکستان در گفت‌گو با یک تلویزیون خصوصی پاکستان نیروهای امنیتی افغانستان را متهم به فروش اسلحه به گروه طالبان کرد.
او در حالتی این مسئله را مطرح می‌کند که به باور حکومت افغانستان، خود پاکستان به گروه طالبان اسلحه می‌دهد و آنان را تجهیز می‌کند.
هم‌چنان وزیر خارجۀ پاکستان ادعا می‌کند که در حال حاضر ۴۰ درصد از خاک افغانستان در زیر تسلط گروه طالبان است.
خواجه آصف هم‌چنان بیان داشت که ۹۰ درصد از حمله‌هایی که در خاک پاکستان صورت گرفته، در خاک افغانستان برنامه‌ریزی شده‌است.
این در حالی‌ست که به نظر می‌رسد برنامه‌های حکومت افغانستان مبنی بر تحت فشارقراردادن پاکستان و ادعاهای پیشین رییس جمهور غنی در زمینۀ به انزوا کشانیدن آن کشور، سرانجام نتیجه داده‌است.
به تازه‌گی دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا راه‌برد جدید آن کشور را برای افغانستان و آسیای جنوبی اعلام کرد که پاکستان در جهت منفی این استراتیژی قرار دارد.
ایالات متحدۀ امریکا پاکستان را صراحتا کشور پناه‌دهنده و حامی تروریستان خواند و از این کشور خواست تا علیه هراس‌افگنان اقدام کند، در غیر آن به برخورد جدی مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، گفته می‌شود که اسلام‌آباد به خاطر این مسئله با کشورهای روسیه، چین و ترکیه گفت‌گوهایی را خواهد داشت.

مشاهده در منبع اصلی