اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 16 جوزا , 1399

دیوار شهروندی در ارگ رونما شد (عکس)

به گزارش افغان خبر،

از دیوار شهروندی در ارگ ریاست جمهوری رونمایی صورت گرفت.

در این دیوار تصاویر چهره های اثرگذار و موفق فرهنگی، هنری، جامعه مدنی، سیاسی، ورزشی، شعر نصب شده است.قاسانی

مشاهده در منبع اصلی