اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 12 جوزا , 1399

فی انس طلا1293 دالر عرضه میگردد

به گزارش افغان خبر،
کابل 6 سنبله   باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1293 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز 6 سنبله به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2750 افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2750افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2250 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2300، ایرانی 705 مبلغ 2000افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1800افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/ نالان

مشاهده در منبع اصلی