اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

مرکز خدمات شهری برای باشنده گان گردیز پکتیا افتتاح شد

به گزارش افغان خبر، شاروالی گردیز پکتیا برای دسترسی آسان مردم به خدمات شهری مرکز خدمات شهری را جور کرده است تا مشکلات مردم کاهش پیدا کند.

مشاهده در منبع اصلی