اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

بودجۀ شش قرارداد از سوی رییس جمهور منظور شد

به گزارش افغان خبر،
کمیسیون تدارکات ملی به رهبری محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان بودجۀ شش قرارداد را به ارزش بیش از ششصد میلیون افغانی منظور کرد.
در جلسه کمیسیون تدارکات ملی به مشول رییس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، معاون دوم رییس جمهور، وزرای مالیه و عدلیه، ناظرین سیگار و شماری دیگر از مقام‌ها حضور داشته‌اند.
در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده‌است که در جلسۀ کمیسیون، در رابطه به شماری از قراردادهای تدارکاتی اداره‌ها بحث صورت گرفت و از آن جمله بودجۀ شش قرار داد به ارزش ۶۶۵ ملیون افغانی منظور گردید.
تهیه و تدارک ۱۰ هزار تن تخم گندم برای کشت از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای دهاقین ۳۴ ولایت کشور، اعمار و بازسازی فاز اول سرک منطقه چهار توت الی دهن یار ولایت فاریاب مربوط وزارت فواید عامه و منظوری تعدیل قرارداد لین دوم سرک کابل- لوگر، همراه با افزایش قیمت و تمدید زمانی آن از جمله سه قراردادی اند که بودجه شان صادر شده‌است.
در خبرنامه هم‌چنان گفته‌است که بودجه قراردادهای  تعدیل مطالعات تفصیلی و دیزاین مرحله دوم پروژه تولید برق آبی و آبرسانی گمبیری مربوط وزارت انرژی و آب، بدون افزایش قیمت، تعدیل پروژه ساختمان تعمیر اداری وزارت عدلیه در منطقه دارالامان همراه با افزایش قیمت و تمدید زمانی آن و منظوری پیشنهاد دآریانا افغان هوایی شرکت بر اساس فیصله قبلی کمیسیون تدارکات ملی در مورد عقد قرارداد تیل به قیمت پائین نیز منظور شده است.
ارگ ریاست جمهوری گفته‎‌است که مجموعی بودجۀ این قرار دادها ۶۶۵ میلیون افغانی گردیده‎‌است.
 
 
 
 

مشاهده در منبع اصلی