اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

آخرین شانس اشرف غنی

به گزارش افغان خبر،

من چند ماه پیش به اشرف غنی جدا هشدار دادم که برای جلوگیری از فرورفتن کشور در یک بحران عمیق و خطرناک بی بازگشت، باید بی درنگ چند اقدام عاجل را روی دست گیرد:

1. بی درنگ اعلام نماید که به همه بندهای توافقنامه دولت وحدت ملی پابند است و آن را عملی نماید و از یکه تازی و انحصارگرایی دست بردارد.
2. باند مافیایی اتمر، اکلیل، اخپلواک و استانکزی را که عاملان اصلی فتنه در کشور اند، بی درنگ به عنوان سفیر به خارج بفرستد.
3. دوستم و احمد ضیا مسعود را دوباره به کابل دعوت نماید.
3. حکمتیار را دوباره به پاکستان بفرستد.
4. باید هر چه عاجل تر کمیسیونی را برای ویرایش قانون اساسی، برگزاری مجلس بزرگان(لوی جرگه) فوق العاده اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام بگمارد و رسما اعلام نماید.

اینک بار دیگر هشدار را با فریاد بلندتر تکرار می کنم . روشن است اگر نشنود و کماکان به همین بیراهه ای که روان است، پیش برود؛ همه مسوولیت فرو رفتن کشور در کام بحران عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی به دوش او خواهد بود.

عزيز آريانفر

مشاهده در منبع اصلی