اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

کابل و اسلام روی ایجاد یک گروه مشترک کاری تاکید کردند

به گزارش افغان خبر، مقام های ارشد نظامی افغانستان و پاکستان در نشست چهار جانبه تاجکستان روی ایجاد یک گروه کاری بحث و تبادل نظر کرده اند.

مشاهده در منبع اصلی