اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

بریتانیا در هراس از جنگ ترامپ در افغانستان

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی