اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

تعین عبدالحفیظ اصولی منحیث رییس جدید څارنوالی استیناف پروان

به گزارش افغان خبر، آریانانیوز: این تغییرات بنابر لزوم دید رهبری لوی څارنوالی، به منظور کارایی بهتر اداره و جلوگیری از فساد، به ریاست جمهوری پیشنهاد و از سوی…

مشاهده در منبع اصلی