اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

آغازکارساخت وقیرریزی دو جاده در ننگرهار

به گزارش افغان خبر،
شهرجلال آباد 5 سنبله باختر
کارساخت وقیرریزی دو جاده درولایت ننگرهار آغازشد.
این جاده ها  9 کیلومتر درازا و پنج مترپهنا دارد وهردو در ولسوالی بهسود ساخت و قیرریزی می شود.
ساخت واسفالت این جاده ها رفت و آمد هزاران خانواده ومسافر را به بزرگ راه و بازار ها آسان می سازد و به گفته ی مسوولان محلی موجب رونق کشاورزی و باغداری و انتقال فراورده های کشاورزی با هزینه کم به بازارها می شود.
محمد گلاب منگل والی ننگرهار می گوید که ساخت واسفالت این جاده  هشتاد و پنج ملیون افغانی برای وزارات احیا وا نکشاف دهات هزینه خواهد داشت.
او از شرکت های پیمان کار خواست تا کیفیت را در کار ساخت واسفالت این جاده ها در نظر داشته باشند.
ازسویی هم مجیب الرحمان ضیا رییس احیا و انکشاف دهات ننگرهار می گوید که با آغاز کار ساخت واسفالت این جاده ها صدها جوان بیکار مشغول کار شده اند.
ازسویی هم شهروندان بهسود از آغازکار ساخت واسفالت این جاده هااستقبال کردند و آن را در انتقال به موقع بیمار و فرآورده های کشاورزی به بازار ها ارزنده خواندند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی