اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

وزارت اطلاعات وفرهنگ با نمایندگی سازمان ملل متحد درافغانستان همکار می باشد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر/ 5/ سنبله
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز با نماینده دفترسازمان ملل متحد درکابل ملاقات کرد.
محوراین ملاقات را بحث پیرامون راهکارهای جلوگیری از ازدواج های اجباری وزیرسن تشکیل میداد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر، دفترنمایندگی سازمان ملل متحد این راهکار را باوزارت های ذیربط ترتیب کرده است.
تطبیق این برنامه به کمک های مالی نهادهای کمک کننده ضرورت دارد.
پوهاند محمد رسول باوری درصحبت با خانم سولف مصطفی مسول بخش جندر و داکتر نورمحمد مراد مسول بخش جوانان دفترسازمان ملل متحد درکابل ازواج های اجبارو زیرسن را یکی از معضل های بزرگ  دانست که بیشترین هزینه آنان را زنان و دختران می پردازند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با تاکید گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ در این راستا با نمایندگی سازمان ملل متحد درکابل و نهادهای ذیربط همکارمی باشد.فهیم

مشاهده در منبع اصلی