اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

مرکزصحی سی بستردر جلگه ساخته میشود

به گزارش افغان خبر،
پلخمری 5سنبله باختر
وزارت صحت عامه کارساختمان یک مرکز صحی سی بستر را در ولسوالی جلگه ولایت بغلان دیروز آغاز کرد.
محمد سرور ولسوال جلگه ولایت بغلان به خبر نگارمحلی آژانس باخترگفت که کار ساختمان مرکز صحی متذکره به شکل پخته واساسی در یک طبقه ظرف دوسال آینده تکمیل وبه بهره برداری سپرده میشود.
وی گفت، این مرکز صحی نه تنها مشکلات اهالی ولسوالی جلگه را رفع خواهد کرد بل دراین مرکز به مریضان ولسوالی های همجوار نیز خدمات صحی عرضه خواهد شد.
ولسوال جلگه افزود مصارف ساخت این مرکزصحی ازبودجه انکشافی وزارت صحت عامه پرداخت میشود.قایم

مشاهده در منبع اصلی