اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 16 جوزا , 1399

تقرری های تازه در وزارت تجارت و صنایع

به گزارش افغان خبر،

شش تن از روسای وزارت تجارت و صنایع از سوی مقامات این وزارت معرفی شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان(afghanpaper)، امروز یکشنبه 5 سنبله 96، وزارت تجارت و صنایع ساعتی قبل طی خبرنامه ای اعلام کرد شش تن از روسای وزارت تجارت و صنایع توسط همایون رسا وزیر تجارت و صنایع به روسا و کارمندان این وزارت معرفی شد که به قرار ذیل می باشد:

1. علی مرتضوی در بست رتبه اول، سرپرست ریاست عمومی پارک های صنعتی.
2. جمال شاه استانکزی در بست ربته دو، به حیث سرپرست ریاست اصلاحات و تحلیل امور مالی.
3. محمد ربیع نبی زاده در بست رتبه دو، برای ریاست موافقتنامه های تجارت بین المللی.
4. شبیر ایمان در بست رتبه دو، به عنوان سرپرست ریاست تحقیق و مطالعات بخش خصوصی.
5. لعل الدین زاهد در رست رتبه دو، به حیث سرپرست ریاست تفتیش داخلی.
6. محترم عبدالکریم ملکیار در بست رتبه دو، به عنوان سرپرست ریاست امور حقوقی

کد(10)

مشاهده در منبع اصلی