اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

هواپیمای جاسوسی ایران حریم هوایی افغانستان را نقض کرد

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی