اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 12 جوزا , 1399

امضای پنهانی ارگ نشینان و بی خبری پارلمان افغانستان

به گزارش افغان خبر،

جزییات 200 تعهد سند میثاق همکاری کابل_واشنگتن از چه قرار است! کسی می داند؟

نذیر احمدزی معاون پارلمان: قصد بی احترامی به رییس جمهور را ندارم اما این حکم شخصی وی است، اشرف غنی قبل از امضای این سند باید با نمایندگان پارلمان مشورت می‌کرد، نمایندگان پارلمان تمام تعهدات صورت گرفته در سند جدید همکاری با آمریکا را مورد بازنگری قرار خواهند داد. در صورت عدم رضایت نمایندگان، پارلمان مانع اجرای خودسرانه این تعهدات از سوی حکومت خواهد شد. پارلمان افغانستان هیچ گونه اعمال غیرقانونی را از سوی حکومت تحمل نخواهد کرد.

صفت امینی

مشاهده در منبع اصلی