اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

پیگرد قانونی مقروضین برشنا تا سه ماه انجام می گیرد

به گزارش افغان خبر،

کسانیکه پول برق خود را پرداخت نکنند تا سه ماه دیگر مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

شرکت برشنا در خبرنامه ای اعلام کرده است که این شرکت به عنوان یک تصدی انتفاعی دولتی در کنار مشکلات مختلف مانند تهدیدهای امنیتی با چالش نپرداختن صرفیه برق از سوی برخی مشترکین مواجه است.

در خبرنامه آمده است که بزودی این شرکت فهرست مقروضین خود را افشا می سازد.

قبلا نیز شرکت برشنا فهرستی از مقروضین خود که عمدتا مقام های عالی رتبه دولتی، نهادهای دولتی و زورمندان بودند را منتشر کرده بود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی