اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

وظیفه اصلی حکومت حفظ جان مردم است

به گزارش افغان خبر،

مردم ما هدف اصلی و استراتژیک کینه و قساوت تروریست ها قرار گرفته است اما در مقابله با تهاجم و بیرحمی دشمن چه باید کرد و چگونه از خود دفاع نماییم؟ این پرسش برای همه ما مطرح شده است.

مولفه های دفاع، یکی حکومت است و حکومت به دلیل اینکه منتخب مردم است و وظیفه بنیادی وی دفاع از جان ما و عزت مردم است اما ثابت شد که حکومت قادر به دفاع از عزت و جان و مال و ناموس مردم اش نیست.

در مسجد سه ساعت تروریست‌ها در پایتخت آدم کشتند. وقتی مرمی های شان تمام شدند مردم نمازگزار را با برچه، کارت قصابی کردند و مسجد در خون مردم تر و شناور شد پس از گذشت این همه زمان نیروهای امنیتی وارد قتلگاه مسجد امام زمان شدند. سرعت عمل در گزارش حکومت دروغ است.

عنصر دوم خارجی ها است که نیروهای خارجی کارشان را چیز دیگری می دانند و گفته اند که مراکز تروریست‌ها را در داخل و خارج بمباران می کنند. ببینیم که در استراتژی نو چه می کند. البته گرفتن امنیت مساجد کار آنها نیست و ما می دانیم و توقع هم نداریم و این کار پولیس ما است.

عامل سوم مردم است و مردم عامل مهم است که در محلات هسته های مقاومت و دفاع مردمی ایجاد نمایند و هماهنگ با نیروهای امنیتی از مراکز دینی و آسیب پذیر دفاع نمایند. حکومت سلاح شان را تامین کند. تدابیر امنیتی در مراکز دینی، مساجد و تکیه خانه ها با ایجاد غرفه های نگهبانی گرفته شود و نگذارند که تروریست‌ها وارد مساجد شوند و چهار ساعت آدم بکشند نگهبانان با داشتن اطاق های نگهبانی درگیر می شوند و تلفات کمتری به مردم وارد می شود.

شاهدان عینی می گویند که تروریست‌ها را یک هایلکس شیشه سیاه به محل آورد این موضوع یک امر استخباراتی است. کشف لانه های تروریستی و کشف سیستم نفوذی دشمن از دیگر موارد راه حل می تواند باشد. هسته های دفاعی و مردمی در محلات با همکاری نیروهای امنیتی، راه حل خوبی است با تمام این احوال نگران نباشیم تروریست‌ها رفتنی است و می میرند و زایل می شوند و اما مردم ما جاویدان هستند.

ناطقی

مشاهده در منبع اصلی