اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

حکومت مکلف به تامین امنیت مساجد و تکایا است

به گزارش افغان خبر،

حمله بر مسجد امام زمان، ادامه حرکت های غیر دینی و غیر انسانی همان شرف باخته هایی است که برای جنگ مذهبی مزد می گیرند.

همان طوری که بارها تاکید کرده ایم که ضعف مدیران امنیتی، یکی از عوامل ناامنی در کشور است حادثه مسجد امام زمان کابل یکبار دیگر این مساله را ثابت کرد و ضعف مدیریت و نبود برنامه سبب شد که مردم متدین ما برای بار چندم از همان یک نقطه آسیب پذیر شوند.

یکبار دیگر بر تغییر راهبرد امنیتی و مدیران این بخش تاکید می کنم، حکومت باییست برای تامین امنیت مساجد و تکایا برنامه های مشخص امنیتی داشته باشد.

عطامحمد نور والی بلخ

مشاهده در منبع اصلی