اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

جنگ در افغانستان جنگ قدرت است

به گزارش افغان خبر،

استراتژی ترامپ مسکن منازعه تاریخی قدرت.

اکنون که با اعلام شدن تصمیم ترامپ در قبال افغانستان بخشی از امیدهای تعلیق شده، ظاهرا به سکون نسبی رسیده است اما واقیعت امر این است که عامل اصلی بحران در افغانستان، منازعه تاریخی قدرت است.

جنگ در افغانستان جنگ قدرت است. ایدیولوژی، دین و مذهب بهانه و رو پوش برای کتمان واقعیت امر در خصوص جنگ جاری در کشور است. بر همین اساس باور من این است، تا زمانی که به منازعه تاریخی قدرت اذعان نشود و در مورد نسخه ثبات سیاسی اجماع داخلی بدست نیاید، استراتژی های خارجی نمی‌تواند تاثیر فراتر از یک مسکن فریبنده داشته باشد.

مشاهده در منبع اصلی