اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

وزارت داخله تبدیلی های جدید را اعلام کرد

به گزارش افغان خبر،

وزارت داخله با نشر خبرنامه‌‌ ای از تبدیلی‌های تازه در سطح رهبری نیروهای امنیتی در وزارت و یک ولایت کشور خبر می‌دهد.

بر اساس پیشنهاد وزارت داخله و منظوری ریاست جمهوری کشور افسران ذیل به پست های جدید تبدیلی یافتند.

مل پاسوال محمد زمان، فرزند محمد نادر افسر احتیاط پیژنتون وزارت داخله در بست مل پاسوال بحیث قوماندان امنیه ولایت غزنی.

سمونوال میر احمد، فرزند محمد هاشم قوماندان قطعه 333 تبدیل، در بست مل پاسوال بحیث رییس ارکان قوماندانی عمومی قطعات خاص پولیس.

سمونوال اسدالله، فرزند نعمت الله مسوول پلان پروازهای ریاست عمومی پلان و اوپراسیون تبدیل، در بست مل پاسوال بحیث معاون هماهنگی با پولیس تعیین و منظور گردیدند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی