اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

غنی رییس ارگ و ارگ عامل مرگ است

به گزارش افغان خبر،

بدون شک هیچ جنایتی بدون حمایت و هیچ انتحاری بدون همکاری ارگ امکان پذیر نیست.

این ارگ بود که انس حقانی را مهمان نگه داشت، جنایتکاران خون آشام را بدون طی مراحل قانونی از بند رها کرد، به بهانه صلح، بزرگترین دهشت افکن بین المللی را مصونیت داد، توطیه و دسیسه را ترویج و بی اعتمادی سیاسی را افزایش داد، بی کفایت ترین اشخاص را در راس نهادهای امنیتی مقرر کرد و مناطق امن کشور را قصدا ناامن ساخت.

در پهلوی این همه، حامیان ارگ میان اقوام شریف ایجاد نفاق کرد، طالب و داعش را برادر اما اقوام افغانستان را مهاجر خواند. نسل کشی را مشروع دانست اما حق طلبی را جرم. وطنفروشی را فخر دانست اما مبارزه را منفعت جویی.

نهایتا حاکمان جعلی زیر چتر وحدت ملی به راه غلط روان اند. نتیجتا اگر اقوام افغانستان بدون درنظرداشت مذهب، قوم وزبان در برابر این دشمنان حکومتی و غیرحکومتی یکپارچه نشوند، تباهی شان حتمی خواهد بود.

محمدجواد رحیمی

مشاهده در منبع اصلی