اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

انتقادها از کندکاری ساخت بند برق پوزه لیج در ولایت غور

به گزارش افغان خبر،

مقامات در ولایت غور می گویند که پیمان کار بند برق پوزه لیج بگونۀ پنهانی مسؤولیت کار ساخت این بند را به یک شرکت داخلی سپرده است و اکنون این دو شرکت میان یک دیگر کشمکش دارند و پروندۀ آنان در نهادهای عدلی وقضایی رفته است.
محمد ناصر خاضع، والی ولایت غور گفت که کشمکش‎ها میان پیمان کاران ساخت بند برق «پوزه لیچ» این ولایت، سبب رکود کار ساخت این بند شده است.
والی ولایت غور افزود: آن چه که برای ما نگران کننده است، قربانی شدن مردم غور از تأخیر در کار ساخت این بند است، و ما از مقام های حکومت می خواهیم که این موضوع را جدی پی گری کنند.
درهمین حال، انجنیر بصیرعزیزی، معین وزارت انرژی و آب می‎گوید که اگر شرکت پیمان کار این بند، تا میانه‎های سال ۲۰۱۸ کار در این بند را به پایان نرساند، بربنیاد قانون تدارکات با این شرکت برخورد خواهند شد.
بصیرعزیزی تصریح کرد:  “قرارداد ساخت این بند، در ماه اپریل سال ۲۰۱۵امضا شده و باید این بند تا ماه اپریل سال ۲۰۱۸میلادی به پایان برسدږ شرکت پیمان کار تعهد کرده و تضمین مالی دارد؛ در صورتی که نتواند به تعهدش عمل کند، مطابق قانون تدارکات جریمه خواهد شد.”
قرارداد ساخت بند «پوزه لیچ» ولایت غور دوسال پیش به هزینه نزدیک به پانزده ونیم ملیون دالر با شرکت خارجی «روس الکترو» امضا شد و قرار است این بند تا میانه های سال ۲۰۱۹میلادی تکمیل شود.
انجینیر مراد سرمهندس شرکت پیمان کار این بند گفت: “در این دوسال کارهایی شده است، اتاق های زیست کارگران ساخته شده اند، جاده های که باید از آن ها مواد به محل کار انتقال داده شوند ساخته شده اند و همچنان تونل بند هم  به درازای دو صد و پنجاه شش متر، ساخته شده است.”
قابل ذکر است، به گفته مسوولان در حال حاضر، چند کارگر با دو و یا سه دستگاه سرگرم کار برای ساختن بند پوزه لیچ هستند.

مشاهده در منبع اصلی