اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

پدری، همسـر و دختـرش را در صحـن مسجد دفـن کرد

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی