اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

نخستین کتابخانه درغور ساخته میشود

به گزارش افغان خبر،
فیروز کوه  باختر 4 سنبله
برای نخستین بار کتابخانه یی در فیروز کوه  مرکز  ولایت غورایجاد میشود .
به همین منظورکار ساختمان این کتابخانه  امروز  توسط  رییس اطلاعات وفرهنگ آن ولایت آغاز شد .
فخرالدین آریا پوررئیس اطلاعات و فرهنگ غور به آژانس  باختر گفت که ساختمان این کتابخانه به هزینه بیش ازهفت میلیون ازبودجه وزارت امور شهرسازی ساخته میشود .
اوموجودیت کتابخانه را درفیروزکوه برای جوانان به خصو ص دانش آموزان حایز اهمیت بیان کر د / شکریه عظیمی

مشاهده در منبع اصلی