اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 حوت , 1397

نامه سرگشاده طالبان همان اظهارات کابلوف است

به گزارش افغان خبر،

روسیه فکر می کند آمریکا از دهلیز تخار و قندوز هراس افکنان را به آسیای میانه می رساند بنابراین با تمام قوا مقابله می کند.

احمد سعیدی، تحلیلگر مسایل سیاسی در گفتگو با "محور" درباره ماهیت نامه سرگشاده طالبان به دونالد ترامپ گفت: یک روز قبل از این نامه ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان عین مطلب نامه سرگشاده طالبان را با رسانه ها شریک کرد و بیان کرد حضور قوت های آمریکایی نمی تواند جنگ را ختم کند و این نیروها باید از افغانستان خارج شوند.

سعیدی می گوید: از اوضاع چنین برمی آید که خطوط بازی پیچیده تر و قرمزتر می شود و در بازی افغانستان دست های دیگری هم دخیل است. روسیه قبلا معتقد بود که حضور نیروهای خارجی در افغانستان ضرور است اما کابلوف در جدیدترین موضع گیری اش حضور قوت های خارجی را مردود گفت و اعلام کرد در حضور این نیروها نمی توان در افغانستان صلح آورد.

این آگاه سیاسی، درخصوص محتوای راهبرد جنگی آمریکا و استفاده از کمپنی های جنگی در کشور اظهار می کند: آمریکا بزودی راهبردش را اعلام می کند اما استراتژی هرگز کارآمد و مشکل حل کن نیست. کمپینی های شخصی چون با قرارداد کار می کنند برای ادامه جنگ تلاش می کنند نه خاتمه آن و علاوه بر این موضوع شرکت امنیتی بلک واتر، یک کمپنی بدنام، آدم کش و ترورگر است که در کویت و عراق خاطرات بدی برجا گذاشته است.

وی افزود: صلح افغانستان یک پروسه نیست، یک پروژه است؛ باید در این پروژه قناعت فلانی حاصل شود، دیگری فلان چیز را بخورد و نفر سوم فلان چیز دیگر را سهم بگیرد. تا وقتیکه سیاست در کشور پروژه ای، فصلی و موسمی باشد چه نتیجه ای جز این می تواند داشته باشد؟!

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی