اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 21 حوت , 1397

نامه سرگشاده طالبان به ترامپ رییس جمهور آمریکا

به گزارش افغان خبر،

السلام علی من اتبع الهدی

عساکر شما شانزده سال را در کشور ما افغانستان سپری کردند و برای تسخیر افغانستان تمامی توانایی خود را به کار بردند، درحالیکه مقامات سابقه کشورتان برای هجوم بر افغانستان ایتلاف وسیع جهانی را تشکیل داده بودند باز هم نتیجه حضور 16 ساله شما این شد که افغانستان از لحاظ امنیتی کشور ناامن ترین از لحاظ اداری فاسدترین از همه و از لحاظ اقتصادی نادارترین کشورها بشمار می رود.

سبب این همه این است که اینجا اراده مردم غیور افغان توسط اشغال خارجی محکوم گردیده است، تمامیت ارضی کشورشان سلب گردیده است و زمام امور شان به کسی سپرده شده است که به سبب مزدوری به بیگانگان در میان ملت افغان یک چهره شوم، بدبخت و منفور محسوب می گردد.

رییس جمهور ترامپ!
شاید همین دست نشانده های انتخاب شده تان در افغانستان وضعیت افغانستان را برای شما گل و گلزار معرفی کرده باشند و در بیانیه های تشریفاتی خود شما را به القاب حامی افغان ها نوازش دهند، مگر متوجه باشید که افغان ها صاحبان عقل سلیم هستند آنان بر اساس نتایج حضور 16 ساله تان در افغانستان قضاوت می کنند نه بر اساس شعارهای ادعایی حکمرانان فاسد و دروغگوی زیر دست شما.

شما باید این حقیقت را درک کنید که برای این شخصیت های منفور و بیگانه پرور نه مصالح شما اهمیت دارد و نه هم مردم بلکه تنها این برای شان مهم است که آنان بر حکومت مسلط باشند و منافع شخصی شان محفوظ باشد.

آنان برای بقای حاکمیت نامشروع خود نه تنها غلامی شما را پذیرفته اند بلکه برای بردگی هر جناح اجنبی دست به سینه ایستاده اند و هم اکنون در حکومت ساخت شما در پهلوی شما با ده ها جهت خارجی دیگر روابط نا مشروع دارند.

رییس جمهور امریکا!
میلیاردها دالری که از جانب شما در جریان 16 سال گذشته بخاطر حکمرانی حکومتی که ضایع شد، هزاران عسکر کشته و به ده ها هزار دیگر زخمی و یا مبتلا به بیماری های روانی گردیدند، آن حکومت قادر به این نیست که رییس جمهور آن با معاون خود موافق باشد، هم اکنون شما می بینید که معاون اول به اصطلاح ریاست جمهوری جنرال دوستم جنگسالار و شخص متهم به جرایم جنگی در خارج از کشور علیه اشرف غنی ایتلاف تشکیل می دهد، در داخل کشور والی ها در مقابل وی قیام کرده اند و اعضای پارلمان اش خواهان برطرفی وی از قدرت اند.

رییس جمهور ترامپ!
اگر شما اندکی به سوابق تاریخی متوجه شوید در می یابید که افغان ها در جهان محسنین شما اند، آنان با تقدیم قربانی، شما و همچنان تمام جهان را از اژدهای سرخ نجات دادند، آیا در مقابل احسان تاریخی ملت جوانمرد افغان رفتار شما باید بگونه ای باشد که این چنین حکمرانان بی کفایت، فاسد، بی ضمیر و اختلاس گر را بر آنان مسلط کنید؟

تقاضای عقل سلیم و وجدان سالم این است که بدل کارنامه تاریخی و احسان جهانی ملت مظلوم ما باید با تعامل نیک انسانی با آنان داده شود، نه اینکه آنان در آتش اشغال و جنگ تحمیلی شکنجه شوند، ارزش های دینی و ملی شان پامال گردد و فاسدترین افراد بر سرنوشت شان حاکم گردند.

رییس جمهور امریکا!
مقامات آن زمان شما در یک تصمیم نا عاقبت اندیشانه فیصله اشغال افغانستان را کردند، افغانستان را با تقدیم چنان بهانه های نامعقول اشغال کردند که با افغان ها هیچ ربطی نداشت، افغان ها که در مقابل نیروهای شما قیام کردند آن مقاومت مشروع در دفاع از خاک، عقیده و مردم شان بود و به همین خاطر عساکر مجهز 48 کشور به رهبری شما از غالب شدن بر آنان و از بین بردن شان ناتوان شدند.

افغان ها نیت سو و ضرر رسانیدن به هیچ کشور جهان بشمول امریکا را ندارند مگر کسی که به حریم آنان تجاوز کند، هنر به خاک مالیدن و شکست دادن تجاوزکنندگان را خوب می دانند.
مقاومت دینی و ملی مردم ما جنگ نیابتی و یا نامشروع نیست بلکه از عقیده ناب و انگیزه ملی سرچشمه می گیرد، ادارات استخباراتی شما به این اعتراف دارند که هیچ کشوری با مجاهدین ما همکاری نمی کند و نه در این ارتباط اسنادی به دست دارند، ملت ما بعد از تجاوزهای پیهم اکنون خیلی بلد است که چطور از اسلحه و امکانات سنتی خویش مگر با عزم عالی و ولوله با اشغالگران جنگ طویل کند و در انجام آنان را مجبور به خارج شدن از کشور نماید.

رییس جمهور!
جوانان امریکایی برای این تولد نشده اند که بخاطر استحکام حاکمیت مقامات دزد و مفسد در دشت ها و کوه های افغانستان کشته شوند و شاید هم که مادران و پدران آنان به کشته شدن مردم ملکی به دست آنان در افغانستان راضی نباشند، بلکه جوانان امریکایی آن سرمایه بشری امریکا هستند که محافظت از زندگی شان در قدم اول مکلفیت بزرگ شما سپس تمامی مقامات امریکایی است. البته این یک اشتباه حکمروایان آن زمان امریکا بود که جوانان خود را به کشتن افغان ها فرستادند، مگر برای شما منحیث رییس جمهور مسوول امریکا در کار است که با عبرت گرفتن از اشتباهات گذشتگان تان دیگر از کشتار و زخمی شدن نیروهای امریکایی در افغانستان جلوگیری کنید. جنرال ها تعداد حقیقی کشتار و معیوبین تان را پنهان می کنند اما ملت افغان خیلی به آسانی می تواند که تعداد تابوت هایی را بشمارد که روزانه بسوی شما فرستاده می شوند.

رییس جمهور ترامپ!
ما می دانیم که شما نیز تا حدی اشتباه گذشتگان تان را درک کرده اید و به همین سبب برای تعیین استراتیژی آینده در این کشور فکر عمیق و بحث و جستجو را لازم می پندارید، مگر یک عده اعضای جنگ طلب پارلمان و جنرالان نظامی تان در افغانستان شما را مشوره درگیری بیشتر در افغانستان می دهند، زیرا آنان می خواهند با طولانی ساختن جنگ در افغانستان امتیازات نظامی خود را بدست بیاورند، مگر شما باید با این موضوع که سرنوشت بسیاری از افغان ها و امریکایی ها با آن پیوند خورده است تعامل کاملا مسوولانه کنید و چنانچه گفته می شود (جنگ سیاست مهم است که باید تنها به خوشنودی جنگبازان گذاشته نشود) شما نیز باید موضوع افغانستان را تنها به فیصله های جنرال های جنگ طلب نگذارید؛ بلکه در این ارتباط چنان فیصله کنید که تاریخ آینده تان به این کردار صلح خواهی شما ببالد.

وضعیت جنگی در افغانستان به مراتب وخیم تر از آن است که شما تصور می کنید! شما خود شاهد هستید که مجاهدین در جریان یک هفته چندین ولسوالی را از تصرف رژیم فاسد کابل خارج می سازند و از رژیم تحت حمایه شما آنقدر مرمی و اسلحه بدست می آورند که تا مدت طولانی می توانند به آن بجنگند و خیلی به آسانی تمامی شاهراه های عمومی کشور را در تسلط خود در آورند و اگر بیم تلفات مردم ملکی نرود بسیاری از ولایات تحت محاصره خودرا نیز می توانند فتح کنند.

اینجا هر افغان به عساکر شما به نظر اشغالگر و متجاوز می بیند، حتی آن عسکر افغانی که شما بر وی سرمایه گذاری زیاد می کنید بسا اوقات سینه عساکر شما را با اسلحه تهیه شده شما نشان گرفته و شلیک می کند. اینجا هر افغان اولاد خود را درس آزادی کشور از اشغالگران می دهد. در کشوری که اطفال آن به روحیه انتقام گیری بزرگ می شوند و امتیاز تاریخی شکست سه امپراطوری مغرور بزرگ را قبل از شما دارند برای شما اینجا چگونه شرایط بقای سالم میسر خواهد بود.

رییس جمهور امریکا!
اکنون همه می دانند که عامل اصلی جنگ در افغانستان اشغال خارجی است، به سبب اشغال خارجی اینجا آتش جنگ شعله ور شده است و هر کس از این فضای جنگ آلود به نفع خود استفاده می کند. اگر اینجا جنگ نمی بود یک حکومت مسوول و مسلط می توانست مانع این خودسری و هرج و مرج شود. برای شما از تجربه های شرق میانه ثابت شده است که جنگ و آتش زدن به نفع هیچ کسی در روی جهان نیست.

تجربه گذشته نشان می دهد که فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان بجز تباهی بیشتر عسکری و اقتصادی امریکا توجیه دیگری ندارد، پس بهتر است که به جای اعزام نیروهای بیشتر بر استراتیژی اخراج همه عساکر امریکا غور کنید. بدون شک که این استراتیژی تان از یکسو استراتیژی برای نجات همین عساکر امریکایی و از سوی دیگر با جبیره کردن اشتباهات مقامات سابق امریکا نقطه پایان گذاشتن به میراث جنگی آنان خواهد بود.

سخن اخیر!
رییس جمهور امریکا! مقاومت مردمی افغانستان که اکنون امارت اسلامی آنرا رهبری می کند، یک نیروی منظم، با مسوولیت ملی، سیاسی و نظامی در منطقه است و در اینجا مانع فتنه های زیادی شده است که اگر پالیسی مسوولانه امارت اسلامی و حرکت منظم آن نمی بود چنان هرج و مرج صورت می گرفت که شعله آتش آن به همسایه ها، منطقه و حتی تمام جهان می رسید. اگر کسی به حقیقت پی ببرد امارت اسلامی را واقعا رحمت برای افغانستان، منطقه و جهان می پندارد زیرا که امارت اسلامی اراده و پالیسی ضرر رسانیدن به کسی را ندارد و نه دیگران را اجازه می دهد که خاک افغانستان را به ضرر کسی دیگر استفاده کنند. این اشتباه بزرگ شما خواهد بود که مردم مسلمان افغانستان را که تا کنون با وسایل ناچیز خود با شما مقابله کرده اند به این مجبور سازید که به هدف آزادی کشور خود و نجات از مظالم شما دست بسوی حریفان تان دراز کنند. پس بهتر این است که شما به حیث یک رییس جمهور مسوول امریکا واقعیت ها را درک کنید و بر مبنای حقایق فیصله کنید و این حقیقت را به دقت بشنوید که با نیروهای تربیه شده امریکا و ناتو، تکنالوژی پیشرفته، جنرال های تجربه شده نظامی، ستراتیژی های پیهم و اقتصاد قوی برنده جنگ افغانستان نشدید با قاتلان اجرتی و کرایی، کمپنی های قراردادی بدنام و غلام های بی ضمیر نمی توانید برنده شوید.

امارت اسلامی افغانستان
کد(10)

مشاهده در منبع اصلی