مطالب مرتبط:

جنگ 360 هزار تروریست از ۹۳ ملیت دنیا در سوریه

یک مرکز مطالعاتی جرمنی در گزارشی اعلام کرد که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ حدود ۳۶۰ هزار تروریست از ۹۳ ملیت دنیا در سوریه جنگیده اند

مطالب اخیر