مطالب مرتبط:

رشد عواید ترانسپورت در غزنی / برای سهولت شهروندان و تاجران دو باب ترمینال در این ولایت

سالهای گذشته عواید ترانسپورتی ولایت غزنی در حدود ۵ تا شش میلیون افغانی بود، اما در سال ۱۳۹۴ این مبلغ به بیش از ۱۲ میلیون افغانی رسید

مطالب اخیر