مطالب مرتبط:

پنج پولیس درفارياب کشته شدند و یکتن به اسارت طالبان درآمد

مطالب اخیر