اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

تفاوت های فاحش عبدالرحمان و اشرف غنی

به گزارش افغان خبر،

احمدزی و عبدالرحمان:
عبدالرحمان با "خشونت" قتل عام، نسل‌کشی و جنایات جنگی استبداد و انحصار "درانی" را تحکیم بخشید که تنفر و انزجار همیشگی مردمان ستم‌دیده و وجدان‌های بیدار و منصف را در درازنای تاریخ به همراه دارد.
عبدالرحمان از کشته‌های اقوام هزاره، تاجیک، اوزبیک، نورستانی و اوغان‌های شینواری، غلجایی و… پشته و از سرهای‌شان کله‌منار ساخت.

و اما احمدزی، با رویکرد تیوریک و سیستماتیک، با چهره‌ی مزورانه‌ی علمی، فریب جامعه‌ی جهانی، تطمیع و ارعاب رقیبان داخلی، انحصار غلجایی را بنیان گذاشته است. احمدزی، با تزویر چهره‌ی علمی، بسیاری از نخبگان را با خود همراه کرد که در رای‌ احمدزی موثر بود. نخبگان برای او منشور "تحول" نوشتند، اما احمدزی بر "تداوم" سلطه‌ی تاکید کرد.

برخی چنان شیفته‌ی قدرت در سایه‌ی احمدزی شده بودند که آرزو می‌کردند عبدالرحمان بیاید و همه را از دم تیغ بگذرانند… برخی هنوز احمدزی را با ماهاتیر محمد مقایسه می‌کنند. برخی، دکتر امین احمدی، بازمانده‌ی قربانیان ورزگان را به دلیل بلند کردن صدای ستم‌دیدگی، "روانی" خواندند.

خطر احمدزی به مراتب بیشتر و ژرف‌تر از عبدالرحمان است، مهم‌ترین دلیلش توجیه تیوریک آن و سپرسازی از نیروهای خودی است:
۱. احمدزی سربازان وطن را در جلریز قتل عام کرد، دردآورتر آن‌که سربازان سرافراز را از نگاه حیثیتی نیز ترور کردند.
۲. چند ماه برای پیگیری مسافران گروگان‌گرفته شده وقت‌تلفی کرد…
۳. در جریان قتل عام شهید تبسم و همراهان کوتاهی کرد،
۴. امنیت راه‌های کشور را تامین نمی‌کرد…،
۵. لین کارشناسی‌شده‌ی برق را به دلخواه شخص خود تغییر داد،
۶. از تامین امنیت تظاهرات مدنی جنبش روشنایی در دوم اسد ۹۵ سر باززد،
۷. با ازادسازی تروریستان از زندان امنیت ملی، تظاهرات مدنی مردم را به خاک و خون کشید،
۸. تشییع جناب شهید ایزدیار را به خاک و خون کشید،
۹. خیمه‌های اعتراضی- مدنی جنبش رستاخیز به خاک و خون کشید،
۱۰. قتل عام سربازان در کابل، مزار شریف، قندوز و….
۱۱. فروش زمین ملی به نرخ کجالو و…
… خیانت‌های احمدزی قابل شمارش نیست.

مقایسه‌ی احمدزی و عبدالرحمان کاملا درست، اما احمدزی خطرناک‌تر است چون برای توجیه جنایات خود توانسته عده‌ای را سپر بلا بسازد.
قتل عام، با کشتن یک نفر از پایگاه قومیت و… رخ می‌دهد، در در پرونده‌ی احمدزی ده‌ها قتل عام وجود دارد.

برخی از این که اسپنتا گفته "جنایات دولت احمدزی از جنایات عبدالرحمان هم بیشتر است" اظهار ناراحتی می‌کنند،
ولی اسپنتا برای مبالغه در بیان از تشبیه معکوس بهره گرفته، اما جنایت‌کار بودن عبدالرحمان را پذیرفته و اعلام کرده، که هیچ یک از اصحاب قبیله‌ی انحصار حاضر نیستند، بپذیرند.
اما
اما برخی می‌خواهند با هیاهو، نارضایتی همگانی از استبداد احمدزایی را کمرنگ جلوه دهند، حاشیه ایجاد می‌کنند، گاهی سخن اسپنتا و گاهی آزمودن کرزی را خطا می‌دانند، این‌ها همه حاشیه است. اصل هم‌صدایی ملت ستم‌دیده است.

محمدی شاری

مشاهده در منبع اصلی