مطالب مرتبط:

آغاز کار اعمار ۶ سربند در ولایت غور

مطالب اخیر