اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 جوزا , 1397

پیشنهاد هیئت بررسی در مورد فاز سوم بند کمال خان تایید شد

به گزارش افغان خبر،
در پی تاکید وزارت انرژی و آب به دراختیارگرفتن منابع آب افغانستان، روز گذشته کمیسیون تدارکات ملی قرارداد فاز سوم بند کمال خان را تایید کرد.
نشست این کمیسیون شام روز گذشته به ریاست رییس جمهور غنی برگزار گردید و پیش‌نهادهای هیئت بررسی قرارداد فاز سوم بند کمال خان، مورد تایید قرار گرفت.
پیش از این هیئتی به اساس فیصلۀ کمییسیون تدارکات متشکل از نماینده‌گان وزارت عدلیه و ادارۀ تدارکات به ریاست معاون دوم رییس جمهور ایجاد شده بود تا وضعیت شرکت پمتیک که یکی از سه شرکت طرف‌دار قرارداد پروژۀ فاز سوم بند کمال خان بود را بررسی کند.
به اساس خبرنامۀ ارگ، اسناد مربوط به موضوع ادعای ورشکسته‌گی شرکت پمتیک مورد بررسی قرار گرفته و به اساس مدارکی که از چهار مرجع رسمی کشور ترکیه شامل محکمۀ اجرایی انقره، ریاست ورشکسته‌گی، ادارۀ ثبت تجارت و اتاق‌های تجارت انقره صادر شده، هیچ ورشکسته‌گی این شرکت تایید نشده، بل فعالیت آن مورد تایید قرار گرفته‌است.
هیئت بررسی‌کننده پیش‌نهاد کرده که با توجه به این‌که شرکت اصلی طرف قرارداد شرکت افغانی آسیا بنا است و دو شرکت دیگر شریک کاری آن هستند، تا زمانی که دلیل معتبر مبنی بر ورشکسته‌گی شرکت پمتیک به دست نیامده باشد، قرارداد با اعتبار است و پروژه متوقف نمی‌گردد.
این در حالی‌ست که روز گذشته علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب به مدیرت منابع آبی افغانستان تاکید کرد و گفت ایران تمام شاخه‌هایی که به چهار حوزۀ آبی مشترک میان دو کشور می‌ریزند را با ایجاد بندها خشکانیده‌است.
رییس جمهور افغانستان نیز پس از ایجاد حکومت وحدت ملی همواره تاکید کرده که آب‌های افغانستان را حکومت زیر مدیریت خواهد گرفت.

مشاهده در منبع اصلی