مطالب مرتبط:

در حمله طالبان بر یک پوسته پولیس محلی در غور ۴ تن کشته شدند

مطالب اخیر