مطالب مرتبط:

ولسوالی ناوه هلمند به تصرف نیروهای افغان درآمد

مطالب اخیر