مطالب مرتبط:

حد اقل دو سرباز در نتیجه یک حمله انتحاری در پشاور کشته شدند

مطالب اخیر