مطالب مرتبط:

وزیر آب و برق افغانستان: کار اعمار حدود ۴۰ بند آب تکمیل شده‎است

مطالب اخیر