مطالب مرتبط:

جنرال وزیری: پاکستان از عملیات در خیبر ایجنسی خبر نداده است

مطالب اخیر