مطالب مرتبط:

قزاقستان با افغانستان در زمینه مقابله با "جنگ روانی تروریستان" همکاری می کند

مطالب اخیر