اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 حوت , 1396

کمیسیون تدارکات ملی، پیشنهاد هیأت خاص بررسی قرارداد بند کمال خان را منظور کرد

به گزارش افغان خبر، جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد‌اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ، ضمن بحث بالای گزارش هیأت خاص بررسی قرارداد فاز سوم بند کمال خان؛ پیشنهاد هیأت مذکور مبنی بر نتایج یافته‌های بررسی قرارداد پروژۀ متذکره را تایید کرد. هیأت متذکره به اساس فیصلۀ قبلی کمیسیون تدارکات ملی به ترکیب نماینده‌های وزارت عدلیه و ادارۀ تدارکات ملی […]

(Visited 35 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی