مطالب مرتبط:

معاون نظامی طالبان برای ولايت کندز با چهار همکارش کشته شدند

مطالب اخیر