مطالب مرتبط:

ولسوالی ناوه هلمند پس از ۹ ماه به تصرف نظامیان افغان درآمد

مطالب اخیر