مطالب مرتبط:

حمله طالبان در ولسوالی تاله و برفک عقب زده شد

مطالب اخیر