اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

اسناد حفریات پروژه مس عینک به وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم داده شد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر26 سرطان
نماینده بخش فرهنگی یونسکوامروز اسناد حفریات پروژه مس عینک را به  پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم داد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین مراسم درحالیکه لیلا سامانی مشاوروزارت اطلاعات وفرهنگ درامور روابط عامه و محمد فهیم رحیمی رییس موزیم ملی نیز حضورداشتند، اسناد پروژه مس عینک توسط عمراخان مسعودی نماینده بخش فرهنگی یونسکو به سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم داده شد.
دراین مراسم پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنارآن که ازهمکاری بانک جهانی ، یونسکو و وزارت معادن در رابطه به پروژه مس عینک به قدردانی یاد کرد ، خاطرنشان ساخت که این اسناد شامل تحلیل خاک و محیط و برخی آثارکشف شده و ترمیم آثاری  که از آن ساحه به رهنمایی تیم یونسکو به دست آمده وبالای آن  کارصورت گرفته است ، میباشد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود که این اسناد فعالیت ها وحفریات سه سال گذشته درپروژه مس عینک ، یک دستاورد برای این وزارت بوده و ازجانبی هم به اساس این منابع و اسناد محققان میتوانند معلومات دقیق
درزمینه حفریات مس عینک،  به دست بیاورند.
پوهاند باوری اضافه کرد که این اسناد درآرشیف وزارت اطلاعات وفرهنگ حفظ میشود و همچنان کاپی آن به ریاست باستانشناسی ارسال گردیده است . احمدضیا احمدی

(Visited 19 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی