مطالب مرتبط:

"انحصار قدرت باعث شکل گيرى ائتلاف ها و جريان هاى سياسى شده است"

مطالب اخیر