اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 28 سنبله , 1396

دیدار محترم صبار با رئیس اداره مهاجرت دنمارک

به گزارش افغان خبر، رئیس عمومی رسیدگی به وضیعت بیجاشده گان داخلی با سمیترامکرجی، پیرامون ایجاد میکانیزم های جدید و در محور چگونگی امضاء تفاهم نامۀ همکاری، دیدار و…

مشاهده در منبع اصلی