مطالب مرتبط:

تیرباران یک غیرنظامی به دست طالبان در ننگرهار

مطالب اخیر