مطالب مرتبط:

ناکامی طرح داعش برای انجام عملیات های تهاجمی برشهرجلال آباد

مطالب اخیر